Vad är prepping?

Prepping från prepperbutik.se är i grunden att förbereda sig för det värsta, så att du inte fångas av vakt om något skulle hända.

Det handlar om att ha kontroll och ha det du behöver för att överleva oavsett vad som händer – oavsett om det är en nödsituation eller en naturkatastrof.

Det kan också hänvisa till någon som är självförsörjande med sin mat, vatten, skyddsalternativ etc., liksom någon form av försvarsförmåga (oavsett om det betyder vapen eller andra vapen).

Vissa människor tror prepping avser endast de individer som har stashes av konserver och vatten på flaska lagras bort om samhället kollapsar på sig själv. Ändå finns det många olika typer av “preppers” där ute – en typ är inte nödvändigtvis bättre än en annan.

This entry was posted in My Blog. Bookmark the permalink.